Επιστολή O2

Αγαπητή Σύνταξη, ή καλλίτερα να χρησιμοποιήσω την προσφώνηση «Αγαπητή Υπεύθυνη Σύνταξης», γιατί διαφορετικά ακούγεται σαν απεγνωσμένη επιστολή μελλοντικού συνταξιούχου προς τις αποδόσεις σημερινών ασφαλιστικών εισφορών, έπεσε στα χέρια μου η έκδοσή σας και θα...