Η «μονοδιάστατη» αντίληψη της γνώσης

Η εποχή που διανύουμε έχει πολλά διαφορετικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προηγούμενες. Ο 21ος αιώνας εγκαινίασε μια νέα πορεία στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, της ανθρώπινης πρακτικής και, κυρίως, της...