Τεστ για υποψήφιους δημάρχους, νομάρχες και πολιτευτές