Τζων Τομσον: Πολιτικά σκάνδαλα στην εποχή της εικόνας