Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων: Ο συνδετικός κρίκος