Μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό: ποιος έρχεται πρώτος;