Επιστολή O2

Αγαπητή Σύνταξη, ή καλλίτερα να χρησιμοποιήσω την προσφώνηση «Αγαπητή Υπεύθυνη Σύνταξης», γιατί διαφορετικά ακούγεται σαν απεγνωσμένη επιστολή μελλοντικού συνταξιούχου προς