Χρήστος Λάζαρης: Τεχνικές Πωλήσεων και Επικοινωνίας

Εκδόσεις: Προπομπός, 2006

Το βιβλίο του Χρήστου Λάζαρη συνοδεύεται από τον υπότιτλο «151 εργαλεία αποτελεσματικότητας». Ο αναγνώστης μπορεί να είναι σίγουρος ότι, παρά τη δυσπιστία ως προς τη χρησιμότητα που, ίσως, συνοδεύει τον υπότιτλο, το βιβλίο περιέχει πληθώρα παρατηρήσεων και συστάσεων ώστε να οδηγήσει τον νεοεισερχόμενο στον χώρο των πωλήσεων να χτίσει ένα επαγγελματικό προφίλ. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο υποψήφιος πωλητής, στην πορεία του βιβλίου, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως επαγγελματίας αλλά η προσέγγιση που ακολουθεί ο συγγραφέας δείχνει ότι η εκπαίδευση του πωλητή, και κάθε επαγγελματία, σημαίνει, ταυτόχρονα, και ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, ταυτίζεται με τη διαμόρφωση μιας φιλοσοφίας ζωής που να πολεμάει σε καθημερινή βάση τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα του και ισοδυναμεί με μετασχηματισμό του σε ένα άλλο είδος ανθρώπου: εκείνου που χαρακτηρίζεται από ικανότητες και γνώσεις που του επιτρέπουν να θεωρεί την παρουσία του στις πωλήσεις όχι ως κάτι τι ευκαιριακό αλλά ως ευκαιρία καριέρας.

Ο τρόπος γραφής είναι ιδιαίτερα προσιτός και συνεκτικός, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα ανάγνωσης. Κατά τη διάρκεια του βιβλίου παρακολουθούμε την εκπαίδευση μιας νέας πωλήτριας τόσο στις πωλήσεις όσο και σε θέματα που τα συναντάει κανείς σε εξειδικευμένα βιβλία του χώρου ή ως θέματα ειδικών σεμιναρίων, όπως την αναγκαιότητα της οικονομική παιδείας, τη διαχείριση του χρόνου-ένα θέμα ιδιαίτερα δύσκολο στην εποχή μας, τις νέες δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης που προσφέρει το internet και η ηλεκτρονική εποχή και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη στάση του ανθρώπου απέναντι στη ζωή του και στην κοινωνία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.