Πάνος Μουρδουκούτρας, Yuko Arayma: Η Στρατηγική της Κίνας

Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, 2006

Οι συγγραφείς, γνωστοί στο χώρο ως μελετητές της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Άπω Ανατολής, επιστρέφουν με ένα βιβλίο που έχει ως κεντρική θεματική την στρατηγική ανάπτυξης του κόκκινου γίγαντα. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στην προσέγγιση του θέματος. Ενώ πολλά βιβλία του χώρου επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα της ιλλιγιώδους ανάπτυξης της Κίνας για την ίδια και τις υπόλοιπες χώρες, οι συγγραφείς στρέφουν το βλέμμα τους στο εσωτερικό της χώρας και προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο γενικότερο ερώτημα που αφορά την ικανότητα της Κίνας να συνεχίσει να αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που επιδεικνύει σήμερα.

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς γειτονικές χώρες της Κίνας που αναπτύχθηκαν οικονομικά στο παρελθόν, όπως η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, η μελέτη που παρουσιάζεται έχει ως κεντρική φιλοσοφία να διερευνήσει τα εξής ερωτήματα: παρά τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης, έχει η Κίνα τις ικανότητες και τους πόρους να συνεχίσει; Έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τις ξένες επενδύσεις σε καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Έχει αναπτύξει εκείνα τα συστήματα οργάνωσης παραγωγής και διοίκησης ώστε να συγκροτήσει μια σταθερή, για το μέλλον, παραγωγική μηχανή; Δηλαδή, συγκεντρώνει η Κίνα εκείνα τα χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν τη μελλοντική της κυριαρχία; Οι συγγραφείς είναι απαισιόδοξοι στο σημείο αυτό, δίνοντας απάντηση στα καταστροφολογικά σενάρια που, σχεδόν καθημερινά, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και, την ίδια στιγμή, συμβάλλουν στη διατήρηση της ψυχραιμίας του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στην «Κινέζικη Πρόκληση».