Τί είδους οικονομία θέλουμε;

Όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο σημαντική αποδεικνύεται η δοκιμασία που καλείται να περάσει η οικονομία της Ελλάδας. Συνεχώς, εντείνονται οι υπάρχουσες πιέσεις και ξεπροβάλλουν νέες, απρόβλεπτες και πιο πιεστικές. Η κυβέρνηση, όπως θα έπραττε και κάθε διαφορετικής πολιτικής ιδεολογίας κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις, προσπαθεί να προτείνει μέτρα, κίνητρα και πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και των επενδύσεων για την μείωση της ανεργίας, την άνοδο του επιπέδου ζωής και την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Πριν ληφθούν, όμως, οποιαδήποτε μέτρα και αναληφθούν οποιασδήποτε κατεύθυνσης πρακτικές θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, όχι ως προϊόν μονοκομματικής αντίληψης αλλά ως κοινωνική θέση και εθνικό όραμα, ως στρατηγικός στόχος, τί είδους οικονομία θέλει να αποκτήσει η Ελλάδα, ποια κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού επιθυμεί να αναπτύξει για να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο στο μέλλον.

Είναι αποδεκτό ότι η Ελλάδα δεν έζησε και δεν αφομοίωσε πλήρως τις προοπτικές και τη δυναμική της βιομηχανικής εποχής. Εκείνο που θυμίζει οικονομία δευτερογενούς τομέα είναι μόνο κάποια εργοστάσια ξένων εταιριών που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’60, μερικές βιομηχανίες-κολοσσοί, κυρίως, δημοσίου χαρακτήρα και ένα ασθενές, υποτυπώδες οδικό, σιδηροδρομικό και ναυτικό δίκτυο μεταφορών ανεπαρκές να εξυπηρετήσει και να εμπνεύσει εμπορικούς δρόμους. Αντίθετα, ήταν έντονος ο αγροτικός χαρακτήρας της οικονομίας, πολύ πριν συνδικαλιστικές επιρροές και κομματικές χειραγωγικές πολιτικές κατακτήσουν τους αγρότες και τους καθηλώσουν σε μια μορφή χάρτινης ηγεμονίας με μοναδικό όνειρο την επιχορήγηση της παραγωγής και την αναγραφή στρεμμάτων διαφορετικών από τα πραγματικά.

Στις προκλήσεις της παραγωγικότητας, των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, η πιο ελκυστική διέξοδος της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο τριτογενής τομέας, με τον τουρισμό ως κεντρικό προϊόν, και ο «τεταρτογενής» τομέας της γνώσης και της πληροφορίας. Η χώρα μπορεί να αναπτύξει τον τουρισμό αφού διαθέτει την «φυσική» υποδομή της αρχαίας κληρονομιάς και της φυσικής αρμονίας μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας φαντασίας και οράματος και όχι του μικτού κέρδους και της εξαπάτησης. Από την άλλη, η γνώση και η πληροφορία μπορούν να αποτελέσουν οικονομικό παράγοντα ανάπτυξης μέσω ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και δικτύων ανάπτυξης και διαχείρισης της γνώσης απαλλαγμένων από τον σημερινό χαρακτήρα της δημόσιας υπηρεσίας. Αναμφισβήτητα, και οι δυο τομείς, του τουρισμού και της εκπαίδευσης, απαιτούν ρηξικέλευθες ανατροπές και συγκρούσεις θεμελιώδους διάστασης και, αυτά με την σειρά τους, απαιτούν πολιτικούς οραματιστές και όχι πολιτικούς καριέρας.

Μέσα σε ένα τέτοιου είδους πλαίσιο μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η οικονομική δυσπραγία. Πρέπει, όμως, να μην λησμονεί κανείς ότι δεν υπάρχει μεταβολή χωρίς κόστος. Κοινωνικά, το κόστος μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους-αύξηση ανεργίας σε μερικά επαγγέλματα, μειωμένο εισόδημα, επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού, εγκατάλειψη πρόσκαιρα κερδοφόρων δραστηριοτήτων, αντιλαϊκά μέτρα, εντατική χρήση φυσικών πόρων, επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνούν οι πολιτικοί, ότι είναι δουλειά τους να επινοήσουν αποτελεσματικές μεθόδους απορρόφησης των αρνητικών συνεπειών όχι στην βάση της πολιτικής της τετραετίας και της πολιτικής τους επιβίωσης αλλά ως έργο με συνέχεια και συνοχή.

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:left; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:left; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:left; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical366 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://www.kouraklis.com/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

  • <a id="backforunical366" href="http://www.odnoklassniki.ru/dk?st ou acheter viagra en france.cmd=addShare&st.s=2&st.noresize=on&st._surl=kouraklis.com/wp-json/wp/v2/posts/?per_page=100″ onclick=”javascript:void window.open(‘http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=2&st.noresize=on&st._surl=kouraklis.com/wp-json/wp/v2/posts/?per_page=100′,’1410949501326′,’width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0’);return false;” style=”background-position: -260px -80px “>