Γιατί οι Μ.Μ.Ε. έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Στις απαρχές του 21ου αιώνα, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές είναι τόσο έντονες και, παράλληλα, παρούσες σε κάθε δραστηριότητα, ώστε να μεταβάλλουν το επιχειρησιακό περιβάλλον ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.). Οι αλλαγές αυτές, μεταβατικά στοιχεία στην κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, στα πρώιμα χρόνια, συνιστούν στραγγαλισμό των Μ.Μ.Ε. σε μικροσκοπικό χρονικά και οικονομικά επίπεδο αλλά στην τελική κατάσταση, όταν θα καθοριστεί και ισχυροποιηθεί ο νέος χαρακτήρας των Μ.Μ.Ε., αυτές οι ίδιες οι αλλαγές θα αποτελέσουν και τον λόγο ύπαρξης και συνέχειάς τους.

Υπάρχουν αρκετές συνιστώσες, συνθετικά της νέας εποχής της γνώσης, που σε βάθος χρόνου δίνουν το προβάδισμα στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έναντι των μεγάλων εμπορικών και μη κολοσσών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι βέβαιο ότι θα επιβιώσουν αλλά ότι οι Μ.Μ.Ε., σε σχέση με τα μεγαθήρια, χρηματοοικονομικά και σε όγκο δραστηριότητας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αφομοιώσουν τις μεταβολές και να συνεχίσουν, με τις λιγότερες απώλειες, την δραστηριότητά τους.

Δυο είναι τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν το περιβάλλον της οικονομίας σε σχέση με την καπιταλιστική σημερινή εποχή, την εποχή του κεφαλαίου. Το πρώτο στοιχείο βρίσκεται στην καρδιά της νέας εποχής της γνώσης. Σε αντίθεση με την εποχή του κεφαλαίου, το επίκεντρο της παραγωγικής δραστηριότητας δεν θα είναι το κεφάλαιο αλλά η γνώση, η παραγωγή της, η ανάπτυξη και η διαχείριση της. Όσο απλό και αν φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση, η φύση της γνώσης οδηγεί σε μεταβολές εκ βάθρων. Η καπιταλιστική μηχανή, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, χρησιμοποιεί το κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους για να παράγει αγαθά και να καρπωθεί την υπερ-αξία που προσθέτει στην χρήσιμη σύνθεση των πόρων, να εισπράξει το κέρδος. Η διαδικασία αυτή μεταφέρει το κόστος στον τελικό αποδέκτη, εξωτερικά από την επιχείρηση, και κεντρική φιλοσοφία αποτελεί η αντίληψη της εντονότερης χρήσης των πόρων για εντονότερη απόδοση. Αντίθετα, στην εποχή της γνώσης, η κεντρική δομική μονάδα είναι η γνώση, μακριά από τους φυσικούς πόρους, και ο άνθρωπος που την παράγει, την μεταδίδει και την αναπτύσσει. Η οικονομία τείνει να γίνει ή, τουλάχιστον, έχει την ιστορική ευκαιρία να γίνει περισσότερο ανθρωπο-κεντρική. Η γνώση έχει το μοναδικό, ίσως, χαρακτηριστικό ότι παράγεται ιδιωτικά και μπορεί να αποτελέσει δημόσιο αγαθό ανοίγοντας τον δρόμο για μια οικονομία που είναι συντηρητική στην χρήση των φυσικών πόρων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι Μ.Μ.Ε. μπορούν να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε σχέση με τις μεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρίες και να ανοίξουν τον δρόμο της συνέχειας με τις μικρότερες αναπροσαρμογές. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, αποτελούν και τις επιχειρηματικές παραγωγικές μονάδες που μπορούν να προσφέρουν περισσότερες και πιο σίγουρες θέσεις εργασίας στο μέλλον.

Το επόμενο σημαντικό σημείο είναι ότι οι Μ.Μ.Ε. δεν χαρακτηρίζονται από την γραφειοκρατία και την δυσκινησία των μεγάλων εταιριών. Αυτό προσδίδει μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμοστικότητας καθιστώντας την ικανοποίηση μικρών σχετικά αγορών ενδιαφέρουσα διέξοδο για τις εμπορικές δραστηριότητες. Οι μεγάλες εταιρίες συχνά δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν ένα τμήμα της αγοράς που συνεισφέρει σε πολύ μικρό ποσοστό στον τζίρο της. Είναι πιθανόν η επένδυση σε σχεδιασμό και παραγωγή ειδικών προϊόντων, σε διανομή, υποστήριξη και διαφήμιση που απαιτείται για την κάλυψη ενός μικρού κομματιού της σχετικής με τις κεντρικές δραστηριότητες αγοράς (niche market) να απαιτεί την συνεισφορά κεφαλαίου μεγαλύτερου από τον ανταποδιδόμενο τζίρο. Πρέπει κανείς να υπολογίσει και το κόστος εισόδου σε μια μικρή αγορά καθώς και τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υποστήριξη του προϊόντος (stock, επιπλέον πωλητές). Για παράδειγμα, μπορεί μια μεγάλη εταιρία να παράγει προϊόντα από ξύλο (καναπές, καρέκλες) αλλά να της είναι μη αποδοτικό να εισάγει στην αγορά οδοντογλυφίδες. Στην νέα εποχή που διαμορφώνεται, αυτού του είδους οι αγορές πληθαίνουν συνεχώς και, ταυτόχρονα, ανοίγουν νέες δυνατότητες.

Σ’ αυτές τις αγορές και με τις νέες μεταβολές στην ίδια την φύση της οικονομίας μπορούν οι Μ.Μ.Ε. να συγκρουστούν με τους «μεγάλους» και, μάλιστα, να κερδίσουν τουλάχιστον την συνύπαρξή μαζί τους αν όχι και ένα μεγάλο τμήμα από το κομμάτι της αγοράς.

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:left; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:left; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:left; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical360 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://www.kouraklis.com/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

  • <a id="backforunical360" href="http://vk.com/share.php?url=kouraklis.com/wp-json/wp/v2/posts/?per_page=100&title=Γιατί οι Μ.Μ.Ε. έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης" onclick="javascript:void window.open('http://vk.com/share.php?url=kouraklis.com/wp-json/wp/v2/posts/?per_page=100&title=Γιατί οι Μ achat viagra internet france.Μ.Ε. έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης’,’1410949501326′,’width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0′);return false;” style=”background-position: -180px -80px “>