Περί δημοτικών εκλογών

Σε δυο χρόνια οι πολίτες της χώρας θα κληθούν να προσέλθουν στις κάλπες για την ανάδειξη των πολιτικών εκπροσώπων τους σε τοπικό επίπεδο. Οι δημοτικές εκλογές είναι η διαδικασία εκείνη η οποία δίνει την ευκαιρία στους πολίτες κάθε πόλης και χωριού να κρίνουν, να επικρίνουν ή ακόμη και να κατακρίνουν τους ανθρώπους που προτείνουν λύσεις σε καθημερινά αλλά και μακροπρόθεσμα προβλήματα της κάθε πόλης. Στην πραγματικότητα, εκείνο που κρίνεται δεν είναι ούτε οι πολιτικές πεποιθήσεις των υποψηφίων δημάρχων και συμβούλων ούτε οι προσωπικές έριδες. Εκείνο που προέχει σ’ αυτήν την διεκδίκηση είναι το όραμα των υποψηφίων, οι ικανότητές τους, οι προθέσεις τους και, όταν υπάρχει η δυνατότητα, το αποτέλεσμα προηγούμενων προσπαθειών.

Η Κοζάνη θα βρεθεί στην θέση της επιλογής νέου δημάρχου και, γενικότερα, δημοτικών συμβούλων. Δηλαδή, ο μέσος κάτοικος θα βρεθεί στην διαδικασία απόφασης ως προς ποιος και τί τον εκπροσωπεί. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η εκπροσώπηση βασίζεται καθαρά στις ικανότητες και όχι στην πολιτική σύζευξη ή συμπάθεια. Θα συμφωνούσε, όμως, ο καθένας ότι, με καθημερινούς όρους, την στιγμή των εκλογών, η επιλογή θα γίνει με βάση τα κομματικά συμφέροντα, τις κομματικές κατευθύνσεις και δεσμεύσεις και με τις προσωπικές γνωριμίες-τις δημόσιες σχέσεις όπως, ατυχώς, πολύ συχνά αναφέρεται, οδηγώντας, λίγο καιρό μετά τις εκλογές, όταν η εμπάθεια και η αντανακλαστική πόλωση έχει κατασταλάξει, τους περισσότερους στην παλιά γνώριμη αίσθηση της απογοήτευσης, της ανασφάλειας και της απουσίας της ελπίδας για την βελτίωση των συνθηκών της πόλης.

Ο τρόπος αυτός επιλογής υποψηφίων είναι φυσικό προϊόν της διάρρηξης των ειλικρινών σχέσεων μεταξύ πολιτών και υποψηφίων, αποτέλεσμα της αδυναμίας προσαρμογής των θεσμών στις σύγχρονες απαιτήσεις, κυρίως λόγω πολιτικής απροθυμίας. Επιπλέον, ο συναλλαγές πελατειακού μοντέλου οδήγησαν στην απουσία ειλικρίνειας, στην συνεχή πολιορκία και ταυτόχρονη μεταβολή της κοινωνικής ηθικής, μετατρέποντας την πρόσκαιρη κομματική και προσωπική ικανοποίηση σε εγγενή στόχο και αυτοσκοπό του ίδιου του συστήματος. Αυτό αντικατοπτρίζει την αντίληψη των εκλογών και, γενικά του πολιτικού συστήματος, που υπάρχει στην πλευρά των διεκδικούνταν της ψήφου.

Μεγάλο τμήμα του τρόπου επιλογής χτίζεται και από την ίδια την αντίληψη και την πρακτική των πολιτών. Οι περισσότεροι, σε περιφέρειες όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας, βιώνουν έντονα την απειλή και την παρουσία της ανεργίας. Αυτό τους οδηγεί στη δημιουργία ελπίδων που σχετίζονται με την πρόσληψή τους, έστω και εποχιακά, σε κάποια δημοτική υπηρεσία. Δηλώνουν διατεθειμένοι, και πολλές φορές το δείχνουν έμπρακτα, να συμπράξουν με οποιαδήποτε πρακτική που θα εξασφάλιζε την πραγματοποίηση την πρόσληψής τους. Από την άλλη πλευρά, είναι μεγάλος ο αριθμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων όπου τις δραστηριότητές τους μονοπωλούν οι ανάγκες των δημοτικών επιχειρήσεων δημιουργώντας, έτσι, μια σχέση αγκίστρωσης από τις επιθυμίες και αποφάσεις των δημοτικών συμβούλων που είναι τοποθετημένοι στα σχετικά διοικητικά συμβούλια.

Οι δυο αυτές πλευρές, μπορεί να πει κανείς, συντονίζονται, προκαλώντας το αίσθημα της αμφότερες ικανοποίησης σε βαθμό φυσικού χαρακτηριστικού. Προκαλείται, δηλαδή, η εντύπωση ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα και ότι έτσι πρέπει να συμβαίνει. Ίσως να είναι πλέον αλήθεια αν αναλογιστεί κανείς το χρεοκοπημένο εκλογικό σύστημα, το παρηκμασμένο δημοκρατικό μοντέλο οργάνωσης της πολιτείας και την αδιέξοδη πολιτική φιλοσοφία του σήμερα.

Σε δυο, λοιπόν, χρόνια η Κοζάνη θα εκλέξει δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους. Στην σκέψη του ψηφοφόρου θα λάβουν χώρα, συνειδητά ή ασυνείδητα, όλες αυτές οι διαδικασίες και θα οδηγήσουν στην επιλογή του νέου δημοτικού σχήματος. Είναι ενδιαφέρουσα και, συνάμα, αποκαλυπτική η επιλογή που θα προκύψει. Θα δείξει πώς οι πολίτες της Κοζάνης αντιλαμβάνονται τις επίσημες αντιλήψεις για την χρεωστική ταμειακή επιβάρυνση του δήμου, πώς αποτιμούν τις αστικές συγκοινωνίες, την υλοποίηση και λειτουργία του θεσμού των δημοτικών αστυνομικών, την απραξία αντιμετώπισης του υπαρκτού σε βαθμό ασφυξίας κυκλοφοριακού προβλήματος, την αυθαιρεσία στις εργασίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που ποτέ δεν έχουν σχέδιο παρά μόνο διάθεση για δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων, την απόφαση της ίδιας επιχείρησης για αύξηση των τιμολογίων, την δημοσιοϋπαλληλική πρακτική του φορέα της Τηλεθέρμανσης που έκρινε ότι κατάλληλη περίοδος για εργασίες επέκτασης του δικτύου είναι η αρχή του χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, την υπεύθυνη θέση ότι η ποιότητα των δρόμων δεν μπορεί να διορθωθεί αν δεν ενταχθεί ο Δήμος στα μελλοντικά πακέτα χρηματικής υποστήριξης δίνοντας, έμμεσα, την εντύπωση ότι ο Δήμος ήταν απών κατά την διαδικασία παράδοσης-παραλαβής από τους εργολάβους.

Φυσικά, μέχρι τις εκλογές μεσολαβούν δυο χρόνια. Είναι αρκετός καιρός για να αναληφθούν και να υλοποιηθούν κινήσεις εντυπωσιασμού και σκέδασης των εντυπώσεων. Στο τέλος των δυο αυτών ετών θα αποτιμηθεί και η αποτελεσματικότητα, δυστυχώς, των μεθόδων προβολής και όχι της δημοτικής διαχείρισης.